Service

                 ศูนย์รวมเครื่องมือแพทย์ นำเข้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย   มีคุณภาพสูงได้มาตรฐานสำหรับโรงพยาบาล คลินิก และการใช้งานที่บ้าน พร้อมบริการหลังการขาย และการรับประกันสินค้า จากช่างผู้ ชำนาญงาน และผ่านการอบรมโดยตรงจากผู้ผลิต โดยทีมงานเราจากประสบการณ์การบริการมามากกว่า 28 ปี

การรับประกันสินค้า

              AP Medic เป็นบริษัทนำเข้าเครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตัวแทนจากผู้ผลิตโดยตรงเรามีบริการ หลังการขาย รับประกันและบริการซ่อมอย่างครบครัน
          เงื่่อนไขการรับประกันสินค้า
            1. การรับประกันเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์โดย AP Medic ครอบคลุมเฉพาะข้อบกพร่องที่เกิดจากการผลิต ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ซื้อ
            2. ในกรณีสินค้าชำรุด โดยเกิดจากความบกพร่องหรือความผิดพลาดจากโรงงานผู้ผลิต บริษัทจะเปลี่ยนอะหลั่ยให้ท่าน โดยทันที โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
            3. บริษัทฯ ไม่รับประกันสินค้าให้กรณีที่เกิดการชำรุดเสียหายจากอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การใช้งานที่ไม่ถูกต้อง การ เปลี่ยนแปลงจากมาตรฐานเดิม การซ่อมจากบุคคลภายนอก
            4. บริษัทฯ รับประกันเฉพาะตัวเครื่่อง ไม่รวมอุปกรณ์ภายนอก